ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ


ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  /  ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ


 • Διαγνωστική προσέγγιση του σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ)

  Γλυκόζη νηστείας ορού
  Ινσουλίνη νηστείας
  Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
  Γενική αίματος
  Γενική ούρων
  Ουρία (BUN)
  Κρεατινίνη
  Χοληστερόλη (TC)
  HDL-C
  LDL-C
  Μη HDL-C
  Τριγλυκερίδια (TRG)
  Lp(a)

 • Τακτικός έλεγχος διαβητικού ασθενούς


  Γλυκόζη νηστείας ορού
  Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
  Μικροαλβουμίνη πρωινών ούρων (Malb)
  Γενική ούρων
  Κορεσμός τρανσφαιρίνης (TfS)
  Βαθμονόμηση FebrinoMeter
  Ουρικό οξύ (UA)
  Ουρία (BUN)
  Κρεατινίνη
  Χοληστερόλη (TC)
  HDL-C
  LDL-C
  Μη HDL-C
  Τριγλυκερίδια (TRG)