ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ


ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  /  ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ


 • Εργαστηριακός Έλεγχος Παχυσαρκίας
  Ο εργαστηριακός έλεγχος αποτελεί εργαλείο προσέγγισης μιας υποκείμενης νόσου όταν το πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι ορατό.

  Γλυκόζη νηστείας ορού
  Ινσουλίνη νηστείας
  Γενική αίματος
  Γενική ούρων
  Ουρία (BUN)
  Κρεατινίνη
  Μικροαλβουμίνη πρώτων πρωϊνών ούρων (Malb)
  AST
  ALT
  γGT
  TSH
  FT4
  Κορτιζόλη
  Λεπτίνη
  Χοληστερόλη (TC)
  HDL-C
  LDL-C
  Μη HDL-C
  Τριγλυκερίδια (TGs)
  Lp(a)