ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ


ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

   

 • Tέστ Κυήσεως
 • FSH - Θυλακιοτρόπος ορμόνη
 • LH - Ωχρινοποιητική ορμόνη
 • Ε2 - Οιστραδιόλη
 • Ε3 - Οιστριόλη
 • PRG - Προγεστερόνη
 • PRL - προλακτίνη
 • Τεστοστερόνη ολική
 • β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG)
 • ΑΝΤΙΜULLERIAN HORMONE(AMH)
 • 17-OH Προγεστερόνη
 • DHEA - Δευδροεπιανδροστερόνη
 • DHEA-S Δευδροεπιανδροστερόνη θειϊκή
 • SHBG φυλοσυνδ.σφαιρίνη
 • Δ4 - Ανδροστενδιόνη
 • Ερυθροποιητίνη
 • Κορτιζόλη ορού
 • Τεστοστερόνη ελεύθερη
 • PTH - Παραθορμόνη
 • HPL - Πλακουντιακό γαλακτογόνο
 • DHT - Δυυδροτεστοστερόνη
 • Γλυκαγόνη
 • hGH Αυξητική ορμόνη
 • ACTH Αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη
 • Ρενίνη πλάσματος(PRA)
 • Αλδοστερόνη
 • Σεροτονίνη oρού
 • Σεροτονίνη Ούρων
 • Οστεοκαλσίνη
 • Καλσιτονίνη
 • Αντιδιουρητική ορμόνη ADH
 • 17-OHCS
 • 17 - KS
 • 5-HIAA ούρων 24h
 • Kατεχολαμίνες ούρων 24h
 • Ελεύθερη κορτιζόλη ούρων 24 ωρου
 • Υδροξυπρολίνη Ούρων 24h
 • Aλδοστερόνη Ούρων 24ωρου
 • Μετανεφρίνες oύρων 24 ωρου
 • Ε1 - Οιστρόνη

 • Aδρεναλίνη Πλάσματος
 • C - Πεπτίδιο Ούρων

 • Free β-HCG
 • Noραδρεναλίνη Πλάσματος
 • Αγγειοτενσίνη
 • Βιταμίνη 1.25 (ΟΗ)2 D3
 • Αδρεναλίνη Ούρων 24 ωρου
 • Γαστρίνη oρού
 • Ε3-Ελεύθερη οιστριόλη
 • Ελεύθερη Κορτιζόλη Ούρων
 • Νοραδρεναλίνη Ούρων
 • Νοραδρεναλίνη Ούρων 24ωρου
 • Ντοπαμίνη Πλάσματος
 • Inhibin-B (Aνασταλτίνη Β)
 • P1NP(Προκολλαγόνο τύπου 1)
 • Σωματομεδίνη C (IGF-1)
 • Τελοπεπτίδιο CTx
 • Τελοπεπτίδιο ΝTx
 • IGF-BP3
 • 25 OH Βιταμίνη D3
 • Ινσουλίνη
 • Χρωμογρανίνη Α(CgA)
 • Μετανεφρίνες ούρων 24 ωρου
 • Ντοπαμίνη oύρων 24 ωρου
 • Νορμετανεφρίνες ούρων 24 ωρου
 • Τ3 - Τριιωδοθυρονίνη
 • Τ4 - Θυροξίνη
 • FT3 - Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη
 • FT4 - Ελεύθερη θυροξίνη
 • TSH - Θυρεοτρόπος ορμόνη

 • TBG - Δεσμ/κή σφαιρίνη της θυροξίνης
 • TG - θυρεοσφαιρίνη

 • FTI - Δείκτης ελεύθερης θυροξίνης
 • Αnti -TPO
 • Αnti-TG
 • TSI - Αντισώματα Υποδοχέων της TSH
 • ΑΘΑ Θυρεοσφαιρινικά (Τ)
 • ΑΘΑ Μικροσωματικά (Μ)
 • CTx (C-τελοπεπτίδιο)