ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ


ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

   

 • Ομάδα αίματος
 • Παράγων Rhesus
 • Coombs άμεσος
 • Coombs έμμεσος
 • Αιματοκρίτης - Αιμοσφαιρίνη
 • Λευκά και Τύπος
 • Αιμοπετάλια (PLT)
 • Αιματοκρίτης (HCT)
 • Ερυθρά και Δείκτες
 • Λευκά (WBC)

 • Απτοσφαιρίνες
 • Τέστ Δρεπανώσεως

 • Εμβρυική αιμοσφαιρίνη Hb F
 • Μικροσκοπική εξέταση της Γεν.Αίματος
 • Στήλη Ηb A2
 • Αιμοσφαιρίνη (HGB)
 • Γενική Εξέταση Αίματος
 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.Ε.)
 • Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)