ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ

01. Α. Παπαναστασίου 73
2410 534792

02. Ιωαννίνων 109
2410 619955

inpapag@otenet.gr

Προληπτικός εργ. έλεγχος ενηλίκων

Τί είναι ο Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος;

Ο Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος (το κοινώς αποκαλούμενο “check up”) επικεντρώνεται στην προσυμπτωματική διάγνωση ενηλίκων, ώστε να προσδιοριστούν ορισμένα νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις, που κατά κανόνα δεν προκαλούν συμπτώματα ή προκαλούν συμπτώματα σε προχωρημένα στάδια.

Επειδή η πρόληψη έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα για την υγεία, την ευεξία και τη μακροζωϊα, ο Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος αποτελεί μέσο προσέγγισης νοσημάτων που λαμβάνουν επιδημικό χαρακτήρα στο Δυτικό κόσμο, όπως καρδιοπάθειες, διαβήτης, νεοπλασίες και άλλα, ώστε να διαγνωσθούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν πριν την δημιουργία μη αναστρέψιμων επιπλοκών.

Πρόκειται για μια στοιχειώση υποχρέωση του ατόμου απέναντι στον εαυτό του και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός του.

Τι προετοιμασία χρειάζεται πριν τον εργαστηριακό Προληπτικό Έλεγχο;

Η προετοιμασία που απαιτείται δεν είναι άλλη παρά μόνο μια απλή συνεργασία με τον ιατρό σας ως προς την εφαρμοζόμενη δίαιτα, συνήθως ολονύκτια νηστεία 10-12 ωρών, χαλάρωση και προσεκτικό τρόπο συλλογής δειγμάτων από εσάς (συλλογή πρώτων ούρων).

Βασικός Προληπτικός Έλεγχος Ενηλίκων *

Γενική αίματος (CBC)
ΤΚΕ (Καθίζηση)
Γενική ούρων
Ουρία (BUN)
Κρεατινίνη
Γλυκόζη νηστείας ορού (FGP)
AST
ALT
γGT
ALP
Χοληστερίνη (TC)
Τριγλυκερίδια (TGς)
HDL
LDL

Επιπλέον Παρέχονται:

μη HDL-C

Αθηρωματικοί δείκτες TC/HDL-C
HDL-C/LDL-C
TGς/HDL-C

Εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR)
Ολικά λιπίδια
* Ο ανωτέρω βιοχημικός έλεγχος αφορά ενήλικες άνδρες < 50 ετών και γυναίκες προεμμηνόπαυσης. Επειδή το φύλο, η ηλικία, και το ιστορικό του ασθενή καθορίζουν το προληπτικό έλεγχο συνίσταται να ελέγχονται επιπλέον: Άνδρες > 50 ετών

Γυναίκες μετά εμμηνόπαυση PSA Ca ορού, ούρων
P ορού, ούρων
Λανθάνουσα αιμοραγία στα κόπρανα (FOBT).