Πιστοποιήσεις

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Παπαγεωργίου είναι
πιστοποιημένο με ISO 90001:2008 (αρ.
πιστοποιητικού 041090155) από τον φορέα
πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD).