ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ

01. Α. Παπαναστασίου 73
2410 534792

02. Ιωαννίνων 109
2410 619955

inpapag@otenet.gr

Ιστορία

Το Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο του Ιατρού Βιοπαθολόγου – Μικροβιολόγου
ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2004 με έδρα τη Λάρισα,
Α. Παπαναστασίου 73.

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Παπαγεωργίου αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και καθιερωμένα εργαστήρια στο χώρο των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), καθώς είναι συνέχεια του Εργαστηρίου του Ιατρού Μικροβιολόγου ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ το οποίο λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από το 1965.

Το έτος 2005 το Διαγνωστικό Εργαστήριο Παπαγεωργίου ανακαινίστηκε ολοκληρωτικά και αναβαθμίστηκε τόσο ο κτιριακός όσο και ιατρικός – τεχνολογικός του εξοπλισμός σύμφωνα με τις διατάξεις και προδιαγραφές
του Π.Δ. 84/2001.

Εκτός του Υπεύθυνου Ιατρού (βιογραφικό), το Εργαστήριο στελεχώνεται από Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων με εμπειρία, επαγγελματισμό και προσήλωση στην παροχή ποιοτικών Υπηρεσιών Υγείας, έχοντας ως γνώμονα το σεβασμό στον εξεταζόμενο – ασθενή.