ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ

01. Α. Παπαναστασίου 73
2410 534792

02. Ιωαννίνων 109
2410 619955

inpapag@otenet.gr

Δείκτες νεοπλασίας

NSE – Ειδική νευρωνική ενολάση
SCC
C.E.A.
α-FP
CA 125
CA 15-3
CA 19-9

PSA – Ειδικό προστατικό αντιγόνο
CA 50
MCA – Bλεννομιμητικό αντιγόνο
FPSA – Ελεύθερο προστατικό αντιγόνο
PSA Free / PSA Total
CA 72-4
ΤPS

TPA(Tissue Polypeptide Antigen)
Cyfra 21.1
Αγγειδραστικό Εντερικό Πολυπεπτίδιο(VIP)
Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο
5-HIAA ούρων 24h