ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ

01. Α. Παπαναστασίου 73
2410 534792

02. Ιωαννίνων 109
2410 619955

inpapag@otenet.gr

Βιοχημικό

Σάκχαρο
Λιπάση
Μαγγάνιο
Ουρία
Καμπύλη Γλυκόζης
Troponin T
Κρεατινίνη
5-Νουκλεοτιδάση
Ψευδάργυρος
Ουρικό Οξύ
Αλδολάση
Χοληστερίνη
C-Πεπτίδιο
Άζωτο Ορού
Τριγλυκερίδια
CPK ποσοτικός προσδιορισμός
Χοληστερίνη HDL
Φωσφολιπίδια
Ισοένζυμα αλκαλικής φασφατάσης
Χοληστερίνη LDL (άμεσος προσδιορισμός)
Χλώριο
Κάθαρση Ουρίας
Αθηρωματικός δείκτης
Χαλκός Ούρων 24h
Κορεσμός τρανσφερίνης
SGOT
Χαλκός Αίματος
Φερριτίνη (ποσοτικός προσδιορισμός)
SGPT
Γαλακτικό οξύ
γ-GT
Ασβέστιο Ούρων 24h
Πρωτεΐνες Ολικές Ούρων
Φωσφοτάση Αλκαλική
Φωσφορος Ούρων 24h
ACE-Μετατρεπτικό ενζυμο αγγειοτενσίνης
Ασβέστιο ολικό
Νάτριο Ούρων 24h
Ακροσίνη σπέρματος
Φωσφόρος

Κάλιο Ούρων 24h
Μαγνήσιο
Κρεατινίνη Ούρων 24h
Όξινος φωσφατάση σπέρματος
Κάλιο
Ουρικό Οξύ Ούρων 24h
Άζωτο Ούρων
Νάτριο
Χλώριο Ούρων 24h
Καρνιτίνη Ορού
CPK
Χοληστερίνη VLDL
Καρνιτίνη σπέρματος
LDH
Αμυλάση Ούρων
Κρεανιτίνη Ούρων (τυχαία ούρηση)
Σίδηρος
Απολιποπρωτεΐνη Α1
Κιτρικά Ούρων 24h
Φερριτίνη
Λεύκωμα ούρων 24h
Σιδηροδεσμευτική ικανότης (TIBC)
VMA Ούρων
Ν-τελοπεπτίδο (ΝΤΧ)
Χολερυθρίνη ολική
Κάθαρση κρεατινίνης
Ουρία Ούρων 2ωρου
Χολερυθρίνη άμεσος
Κρυοσφαιρίνες
Ουρικό οξύ Ούρων 2ωρου
Χολερυθρίνη Έμμεσος
Μαγνήσιο Ούρων 24h
Ουροχολινογόνο
Ολικά λευκώματα
Λεύκωμα Bence – Jones
Πρωτεΐνες Ολικές ούρων/2ωρου
Αλβουμίνη
lg.L Lam/Urine
Φρουκτόζη σπέρματος
Σφαιρίνες

lg.L Kap/Urine
Ψευδάργυρο Ούρων 24ωρου
Σχέση Α/Σ
Απολιποπρωτεΐνη Α2
Σίδηρος Ούρων 24ωρου
Lp (a)
Ουρία Ούρων 24h
β2-Μικροσφαιρίνη Ούρων
Λιπίδια ολικά
Μικροαλβουμίνη Ούρων (τυχαίο δείγμα)
Υδροξυπρολίνη/Κρεατινίνη
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
Οξαλικά Ούρων 24h
Κρεατινίνη
Αμυλάση
Μικροαλβουμίνη/Κρεατινίνη
Ψευδοχοληνεστεράση
α1-Αντιθρυψίνη
Μικροαλβουμίνη Ούρων 24ωρου
Ομοκυστεΐνη )HCY)
Σερουλοπλασμίνη
Φωσφατάση όξινος
Μόλυβδος αίματος
Φωσφατάση προστατική
Ασβέστιο ιονισμένο
Μυοσφαιρίνη ούρων
CK-MB
Απολιποπρωτεΐνη Β
CRP high sensitive
Τρανσφερίνη
Κυτταροχημική εξέταση αρθρικού υγρού
Χολικά οξέα
Βιταμίνη Β12
Αμμωνία
Αpo E
Φυλλικό οξύ
Κάδμιο
Apo CIII
G-6-PD
Αρσενικό