ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ

01. Α. Παπαναστασίου 73
2410 534792

02. Ιωαννίνων 109
2410 619955

inpapag@otenet.gr

Ανοσολογικό

Ανοσοσφαιρίνη IgA
Ανοσοσφαιρίνη IgD
Ανοσοσφαιρίνη IgG
Ανοσοσφαιρίνη IgE
Ανοσοσφαιρίνη IgM
Helicobacter pylori αντιγόνο στα κόπρανα
Αντισώματα Helicobacter pylori IgA
Αντισώματα Helicobacter pylori IgG
Αντισώματα Helicobacter pylori IgM
Συμπλήρωμα ολικό
Συμπλήρωμα C3
Συμπλήρωμα C4
Συμπλήρωμα C1 q
Συμπλήρωμα C6
Συμπλήρωμα C7
Συμπλήρωμα C8
CMV IgG AVIDITY
Συμπλήρωμα C5
Συμπλήρωμα C2
Συμπλήρωμα C1q
ΑΝΑ (Αντιπυρηνικά αντισώματα)
Αnti – DNA
Anti – ENA
Αnti – SMA (Αντισ.έναντι λείων μυικών ινών)
AMA (Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα)
Αnti ds – DNA
Αnti ss-DNA
P-ANCA (MPO) (Perinuclear)
C-ANCA (PR3) (Cytoplasmic)
Αnti LKM
Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα ΙgG
Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM
Aντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgA
Ερυθρά ΙgG
Ερυθρά ΙgM
Τοξόπλασμα ΙgG
Τοξόπλασμα IgM
Τοξόπλασμα IgA
CMV IgG
CMV IgM
Λιστέρια
Anti-HCV oλικό
Anti-HIV-1+2, HIV-1 p24 antigen
Αντισώματα Ανεμευλογιάς(VZV) IgG
Αντισώματα Ανεμευλογιάς(VZV) IgM
Αντισώματα Παρωτίτιδας IgG
Αντισώματα Παρωτίτιδας IgM
Epstein Barr Ig G

Epstein Barr Ig M
Αντισώματα Ερπητα Ι IgG
Αντισώματα Ερπητα Ι IgM
Αντισώματα Ερπητα ΙΙ IgG
Αντισώματα Ερπητα ΙΙ IgM
Αντ έναντι Ιστ Τρανσγλουταμινάσης IgΑ
Αντισώματα έναντι Γλοιαδίνης IgG
Αντισώματα έναντι Γλοιαδίνης IgA
Αντιεχινοκοκκικά Αντισώματα
Χλαμύδια pneumoniae IgA
Χλαμύδια pneumoniae IgG
Χλαμύδια pneumoniae ΙgM
Μυκόπλασμα Pneumoniae IgG
Μυκόπλασμα Pneumoniae IgM
Αντισώματα Ιλαράς ΙgG
Αντισώματα Ιλαράς IgM
Borrelia IgG (Lyme)
Borrelia IgM (Lyme)
Varicella Zoster Virus (VZV) ΙgG
Varicella Zoster Virus (VZV) IgM
Αντισ.Brucella IgG
Aντισ.Brucella IgM
Αντισ.Eναντι Αιθανολαμίνης IgA
Aντισ.Εναντι Αιθανολαμίνης IgG
Aντισ.Εναντι Αιθανολαμίνης IgM
HDV-Ag
APCA (Τοιχωματικών Κυττάρων Στομάχου)
Aντι-Ιστονικά Αντισώματα
Aντιφωσφολιπιδικά ΙgG + IgM + ΙgA
Aντιπατρικά Αντισώματα
Νησιδιακά Αντισώματα (ΙCA)
Aντισ.Εναντι Φωσφατιδυλ-σερίνης IgA
Aντισ.Εναντι Φωσφατιδυλ-σερίνης IgM
Aντισ.Λεπτοσπείρωσης IgM
GAD Αντισώματα
Σύφιλης IgM αντισώματα
FTA-ABS (Φθορίζ. αντισ. σύφιλης) ολικά
HCV – RNA
HCV -RNA
IgG 1
IgG 2
IgG 3
IgG 4
EBNA IgM
Αnti – GBM
Αnti – Jo-1
Αnti SCL-70
Αnti SS-A (Ro)

Anti SS-B (La)
Αnti Sm
Anti-CCP
Anti – Yαλουρονιδάση
Anti-β2 GPI (IgA)
Anti-β2 GPI (IgG)
Anti-β2 GPI (IgM)
Αντι-κεντρομεριδιακά
ΑSCA(IgG+IgA)
Αντισ.Εναντι Ενδογενούς Παράγοντα Στομάχου
Αντισ.Εναντι Φωσφατιδυλ-σερίνης IgG
Αντισ.Εναντι Πρωτείνης Συνθετικού Ιστού
Αντισ.Λεπτοσπείρωσης IgG
Αντισπερμικά αντισώματα ορού
Αντισπερμικά Αντισώματα Σπέρματος
Αντισώματα έναντι Ενδομυϊου
Αnti RNP
a1 Οξινη Γλυκοπρωτείνη
Αναστολέας C1 Εστεράσης
Επινεφριδιακά Αντισώματα
Anti-RNP
Μυοσφαιρίνη
Προσδιορισμός Αντιγ.Ιστοσυμβατότητος
EBNA IgG
Φιμπρονεκτίνη
Ψυχροσυγκολλητίνες
Αντισώματα Leishmania
HCV – Γονότυπος
Aντ έναντι Ιστ Τρανσγλουταμινάσης ΙgΑ
β2 – μικροσφαιρίνη
HBsΑg(Αυστραλιανό αντιγόνο)
Anti-HBc ολικό
Anti-HBs
Anti-HBe
HBeAg
Anti-HBc / IgM
Anti-HAV/ολικά
Anti-HAV IgM
Αnti-HDV ολικό
HBV – DNA
Anti-Coxsakie A IgG
Anti-Coxsakie A IgΜ
Anti-Coxsakie Β IgG
Anti-Coxsakie Β IgΜ
Αντισώματα PARVO B19 IgG
Αντισώματα PARVO B19 IgΜ
Αμυλοειδές Α Ορού (SSA)