Αιματολογικό

Ομάδα αίματος
Παράγων Rhesus
Coombs άμεσος
Coombs έμμεσος
Αιματοκρίτης – Αιμοσφαιρίνη
Λευκά και Τύπος
Αιμοπετάλια (PLT)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Χρόνος προθρομβίνης(PT)

Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης(a-PTT)

Ινωδογόνο(FIB)

D-Dimers

Αιματοκρίτης (HCT)
Ερυθρά και Δείκτες
Λευκά (WBC)
Απτοσφαιρίνες
Τέστ Δρεπανώσεως
Εμβρυική αιμοσφαιρίνη Hb F
Μικροσκοπική εξέταση της Γεν.Αίματος

Στήλη Ηb A2
Αιμοσφαιρίνη (HGB)
Γενική Εξέταση Αίματος
Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.Ε.)
Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)