Έλεγχος Ποιότητας

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Παπαγεωργίου είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα αναλυτικά συστήματα των Διαγνωστικών Εταιρείων ROCHE, SIEMENS, SYSMEX, BIORAD και BIOMERIEUX.

Εφαρμόζει σε καθημερινή βάση Προγράμματα Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας και συμμετέχει σε Προγράμματα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας, του ΕΣΕΑΠ και της BIORAD.